Labradors Retriever (black)

born 06.05.2020
SPKP 7459
microchip 941000025131067
SIRE: Int.FTCh & It.FTCh Waterfriend Carthago
DAM: Abenthan Bright
breeder Anastázia Guzanová
owner Anastázia Guzanová

Health results

HD A/C , ED 0/0, OCD clear,
EIC, CNM, prcd-PRA, DM, HNPK, OSD, Narcolepsy, STGD-Pra – clear
SD2 – carrier

Working results

04.10.2020 Bernolákovo, SK – OVVR I.price (work with cold game)
01.08.2021 Budmerice, SK – ŠSVP I.price (water test)
21.08.2021 Kráľov Brod, SK – JSR I.price (cold game test)
23.10.2021 Kosorín, SK – JSR (cold game test) I.price + CACT