Puppies were born on 04.05.2013

 

DAM: SŠP FERNSHOT OLIVIA (black bitch)

more info about Via can find here

FTW LESSER BURDOCK ABBOTSTONE (black dog),

DBK  A/A, DLK  O/O, eye examination negat., prcd-Pra  normal, full dentition

exhibition – VG, work: WT-S, Dummy Trial (Open), Field Trial- CACT, CACIT

www.ragweed.at – Stefanie Latham, AT


 

PUPPIES NAMES:

CASSIUS Aguzannis   žltý psík

CEZANE Aguzannis    čierny psík

COLE Aguzannis        čierny psík

CLUE Aguzannis        čierny psík

CAPTAIN Aguzannis   čierny psík

CANDLE Aguzannis    čierna fenka

CANDY Aguzannis      čierna fenka

 


je to vrh C a tak mená budú určite zaujímavé, znovu nejaké historické – antické :). Narodilo sa 5 psíkov (štyria čierny a jeden žltý) a 3 čierne fenky. Niektoré šteniatká ledva z blany vyšli a už si cucali prednú nožičku, ako keby z nej mlieko malo ísť :). Vrh prebiehal s počiatku celkom rýchlo pri prvých piatich a potom sa to trošku vlieklo, no hlavné je, že už sme po všetkom  a Via môže kludne oddychovať. Síce i teraz vie byť v strehu, no na rozdiel od včerajška, už si aj pospí. Dvaja čierny psíkovia „tlačenicu“ neprežili, ale i taký vie byť život, pre niekoho krutý. Teraz je dôležité to, aby títo ôsmi rástli, boli zdraví a užívali si pestrého psieho života :).

smutná udalosť, no bohužiaľ stáva sa. o tri dni neskôr v utorok ráno o šiestej hodine jedna fenka zahynula, nevedno, že čo sa stalo, keď som ju zdvihla, ležala mi nehybne v dlani, oživovala som ju, no márne. za dobrých par minút už začala byť chladná :(. asi 15 minút pred touto udalosťou ešte pila mlieko a len čo som sa vrátila, už bolo neskoro 🙁

šteniatka rastú ako z vody a po troch týždňoch nadišiel čas prvého kŕmenia. neskutočné, že ako sa dokážu vrhnúť na doposiaľ nepoznané :).

15.06.2013   šteniatka majú 6 týždňov a ide sa na prvé očkovanie a k tomu aj na čipovanie. tetovanie už nie je povinné a tak budú bambuľky ušetrené od bolesti. odčervené sú v každom druhom týždni, takže si znova môžu pochutnať na horkej chuti, blééé. to by ste mali vidieť, ako sa dokážu triasť od tej nechuti 😀

29.06.2013   štendule majú 8 týždňov a máme za sebou aj druhé očkovanie, brali to ako inak, keď nie hrdinsky? 🙂 ani ich necuklo. ba ich necukalo ani pri prvom očkovaní a ani pri čipovaní a to je riadny kus ihly, čo do nich pichajú.  

18.07.2013   milí moji kamaráti, s radosťou vám oznamujem, že všetky šteniatka z vrhu C majú svojich nových majiteľov. som veľmi rada a dúfam, že sa im v nových domovoch bude páčiť a že budú pracovne vedení a videní na skúškach či súťažiach po celej, aspoň európe . neočakávam veľa, hejže? xixi 🙂


 

It’s litter C and so the names will definitely be interesting, again some historical – antique :). There were 5 dogs (four black and one yellow) and 3 black bitches. Some puppies went out of the coat and had already sucked the front leg as if the milk had to go. The litter was very fast at the beginning of the first five, and then it was a little wilting, but the main thing is that we’re all over and Via can calmly relax. Even now knows to be alert, not unlike yesterday, he does know some sleep. The two black dogs did not survive, but even that can be a life. Now it’s important for these eight to grow, to be healthy and to enjoy the varied dog life :).

Sad event, but unfortunately it happens. Three days later on Tuesday morning at about six o’clock a female died, not knowing that what happened when I lifted her, lay lying in my palm, I revived it, but in vain. For a good few minutes she started to be cold 🙁 about 15 minutes before this event she still drank milk and as soon as I came back, it was too late 🙁

Puppies grow out so fast and after three weeks the first feeding time came. It’s unbelievable how puppies can throw themselves on unrecognized 🙂

15.06.2013 Puppies are 6 weeks old and go for the first vaccination and chipping. Tattoos are no longer obligatory, so they will save puppies from pain. They are dewormed every second week, so you can enjoy again the bitter taste, blééé. You should see how they can shake from dislike 😀

29.06.2013 The pups have 8 weeks and they have also received the second vaccination, they take it heroically 🙂 They did not even move when they were first vaccinated or even chipped, and that’s the good piece of needle.

18.07.2013 Dear friends, I’m happy to let you know that all puppies from litter C have their new owners. I am very happy and I hope that they will enjoy them in new homes and that they will be working leadership and be seen on tests or competitions throughout, at least, Europe. Do not expect a lot, right? Xixi 🙂