ZHODNOTENIE SEZÓNY 2012

Keď sme minulý rok na jeseň nastavovali so Stazkou tréning pre Jackyho, zverila som Stazke svoje plány. Za cieľ sme si dali absolvovať jesenné skúšky v I. cene a vo working testoch triedu L. Prvý cieľ sme úspešne dosiahli už v júli a to hneď aj s titulom Res. CACT. A keby len to, na tento cieľ sme nadstavili hneď niekoľko levelov. Celkovo som s Jackym absolvovala v roku 2012 7 poľovných skúšok, z toho sme 6 skúšok absolvovali v I. cene a na jednej skúške sme neuspeli. Jacky absolvoval 3 druhy poľovných skúšok, okrem jesenných skúšok aj skúšky z vodnej práce a lesné skúšky, celkovo sa stal Jacky 2x víťazom skúšky, 4x získal titul CACT a 1x titul Res. CACT. Teda výsledok, o ktorom sme ani nesnívali. Ako som už na začiatku písala, našim druhým cieľom bola trieda L vo WT. Na tomto „poli“ sme už toho toľko „nezožali“. Našim najväčším úspechom bolo 4. miesto v triede E na prvých tohtoročných WT v maďarskom Soproni, alebo „Voľba rozhodcov“ na WT v Konopišti, na ktorých sme žiaľ neobstáli. Snáď aj preto, že sme sa viac sústredili na poľovné skúšky, sme posledné WT v tomto roku absolvovali v máji a postup do triedy L sme si odložili na budúci rok. Tohtoročná skúšková sezóna bola pre mňa a Jackyho veľmi úspešná, okrem pekných výsledkov sme si odniesli aj množstvo zážitkov a skúsenosti zo skúšok v ČR.