SŠP – Slovenský šampión práce (Slovak work champion)

STUD dog Labrador Retriever (black)

born 02.02.2008

SPKP 4051/10

microchip 348098100128682

SIRE: COUNTRYWAYS ROD

DAM: STRONG MIST

breeder: Rácz Ilona Bíborka

owner: Anastázia Guzanová

 

 

Gödöllői-Huncut Vadász Filipó

FIPO pedigree

Health results

DBK  A/A,  DLK  O/O,  očné vyšetrenie  negat.,  prcd-Pra  clear,  EIC  N/N (clear), chrup plnochrupý

 

Exhibitions

03.05.2009  B.Bystrica  CVP  pracovná VD

19.11.2010  Nitra  ŠVR  pracovná  VD

 

Work results

16.05.2009  Bernolákovo, SK  OVVR I.cena  192b.  čuch 4

18.10.2009  Benátky n/J., CZ  MMČR WT  trieda L  7.miesto  68/80  dobrý

28.11.2009  Bajč, SK  NFTR I.cena  čuch 4  CACT  KV

03.07.2010  Budmerice, SK  ŠSVP I.cena  105b.

17.07.2010  Těšany, CZ  ŠSVP I.cena  132b.  čuch 4

11.09.2010  Zahradište, CZ  WTL  85/100  VD 2.miesto

04.12.2010  Mankovce, SK  NFTR   I.cena  čuch 4  res.CACT

26.03.2011  Třebíč, CZ  WT Cup – L  1.miesto  93/100

02.07.2011  Budmerice, SK  ŠSVP I.cena  105b.

31.07.2011  Báb, SK  ŠVVP  I.cena  108b.

27.11.2011  Beša  NFTR  I.cena

04.03.2012  Sopron, HU  WT – M  59/80  D  13.miesto

13.05.2012  Dunasziget, HU  WT Cup M  92/140 D 5.miesto

25.08.2012  Trusalová, SK  KJSMP I.cena  238b.  čuch 4  odvaha 4

09.09.2012  Tardos, HU  WT – M  56/80  D 3.miesto

15.09.2012  Letničie, SK  JSMP I.cena  245b.  čuch 4

20.07.2013  Litohoř, CZ  SZVP I.cena 134b.

24.11.2013  Čifáre, CZ  NFTR I.cena

05.07.2014  Budmerice, SK  KŠSVP I.cena  105b.  CACT  KV

13.09.2014  Letničie, SK  KJSR  I.cena 193b  CACT    

23.09.2015 získal titul Slovenský Šampión Práce (SŠP)

 

„Filip“ je čierny pes labradorského retrievera, ktorý je importovaný z maďarska. Je pracovnej línie a má za sebou veľa pracovných úspechov zo skúšok a súťaží. Je veľmi šikovný, veľmi rýchly, je poľovne upotrebiteľný a v praxi neraz preukázal svoje vlohy, schopnosti a kvality. Je to pes, ktorý priam miluje prácu a dáva do nej všetko, všetku svoju energiu. Je temperamentný, zároveň prítulný a veľmi dobrý spoločník. Jeho zdravotné, výstavné a pracovné výsledky sú k nahľadnutiu.


„Filip“ is black labrador retriever, who is imported from Hungary. He is from working line and he has had many work successes from tests and competitions. He is very skillful, very fast and he is huntable and Filip in practice demonstrated his talents, abilities and qualities. He loves work and gives everything, all his energy. He is a lively, friendly and very good companion. His medical, exhibition, and work results are to be seen.