20170517_112644Breeding female Labrador Retriever (yellow)

born 07.03.2014

SPKP 5644/16

microchip 941000016034505

SIRE: SŠP Gödöllői-Huncut Vadász Filipó

DAM: FTW AMELIE Aguzannis

breeder: Anastázia Guzanová

owner: Anastázia Guzanová
 

 

DIANA Aguzannis

DIDI pedigree

Health results

DBK A/A, DLK O/O

EIC, Narcolepsy, DM, HNPK, SD2, CNM, RD-OSD – clear (N/N)

prcd-PRA carrier (N/PRA)

 

Exhibitions

23.01.2015 Viničné ŠVP VD
23.04.2016 Kamenný mlyn KV V

 

Work results

02.05.2015  Bernolákovo, SK   OVVR I.cena 188b
19.09.2015  Letničie, SK   JSR III.cena 138b
23.09.2016  Malacky, SK   NWT water trial VD
08.10.2016  Imeľ, SK   JSR I.cena 185b
21.10.2017  Letničie, SK   JSR I.cena 195b R-CACT
14.04.2018  Skalica, SK  WT-L 77/100 3rd place
24.03.2019  Chrudim, CZ   WT-L 63/80 VG 4th place
25.05.2019  Vitnyéd, HU Pannonia Cup Team WT 410/480 7th place
25.05.2019  Vitnyéd, HU Pannonia Cup L 134/160 VG 9th place
16.06.2019  Nová Včelnice, CZ WT – M 90/120b Good 2nd place
27.07.2019  Těšany, CZ – KZVP I.cena 167b
20.10.2019  Stříbřec, CZ – KZVP I.cena 164b r.CACT

 


Diana je vnučka mojej Olivie importovanej z Anglicka.

Z jej prvého vrhu (SŠP Fernshot Olivia a int.FTCH Ragweed´s Travel) som si ponechala Amelie. FTW Amelie Aguzannis som párila s mojim psom, ktorý je import z Maďarska s anglickými rodičmi a predkami, volá sa Godolloi Huncut-Vadasz Filipo. Tiež je šampiónom práce. Tu tak isto ako prvorodenú som si nechala sučkou a tou je Diana.

Diana je v prvom rade crazy dog. Je temperamentná, húževnatá, bláznivá do práce a taktiež srdečná. Ako keby pes viacerých tvárí. Keď treba ustrážiť tak ustráži, keď treba dať lásku, tak dá a keď treba pracovať, tak až do skapania. Proste sučka, ktorá kebyže je človek, tak sa vo svete nestratí. A v tradícii budem a chcem pokračovať. Aj po nej si chcem nechať šteniatko z jej prvého vrhu. Mojim snom bola čierna sučka a jedna sa aj narodila. Síce mám dilemu, lebo fox red je moja slabosť, ale čiernu mám zatiaľ Oliviu a Filipa a ešte jedného staršieho 13 ročného psíka Lorda a všetko ostatné je žlté. Tak ak aj pán Boh mi dopraje, tak budem mať ďalšiu čiernu sučku a moc moc sa z nej teším. S Dianou nemám zatial pochodené veľa skúšok alebo súťaže, lebo sa narodila, keď som bola po prvej operácii a v podstate pred druhou a plus keď mi zahynula Fame, takže času a energie na ňu som mala pomenej. Ale čo zatiaľ má je super a potom v tom budeme pokračovať. Je to mladá šikovná sučka, ktorá má na viac a aj si to zaslúži a hlavne chce robiť.


Diana is the granddaughter of my Olivia imported from England.

From her first litter (SŠP Fernshot Olivia and int.FTCH Ragweed’s Travel) I have kept Amelie. FTW Amelie Aguzannis I have parried with my dog, which is imported from Hungary with English parents and ancestors, he is called Godolloi Huncut-Vadasz Filipo. He is also a champion of work. Here, as a firstborn, I left a bitch and that’s Diana.

Diana is primarily a crazy dog. She is temperamental, tenacious, crazy to work, and also hearty. Like a dog of several faces. When to be guarded, so guard. When it is necessary to give love, so she gives and when to work, she work until despair. It´s just bitch, who would not be lost in the world if she were a man. I will and I want to continue in tradition. I want to leave a puppy after her first litter. My dream was a black bitch and one was born. I have a dilemma because fox red is my weakness, and I have Oliva and Filip, which are black and also one older 13 year old lab named Lord and everyone else are yellow. I’m very pleased with this black bitch. I do not have a lot of tests or contests with Diana, because she was born when I was after the first surgery and basically before the second and plus when Fame died, so I had no time and energy for her. But what so far is great and then we will continue. She is a young clever bitch who has more and even deserves and especially wants to work.