9. krytie

Krytie prebehlo 15.04.2017 medzi

sučkou DIANA Aguzannis

DBK A/A, DLK O/O, EIC N/N

 

a psom FTW Arapaho Shelf Lavondyss

HD 0/0, ED 0/0, OCD clear, PRA, CNM, EIC, HM, Narcolepsy, SD2 – clear

majiteľ: Martin Incédi, Lavondyss Labradors


Čo sa týka krycieho psa, tak pôvodne som chcela kryť s otcom, int.FTCH Blackthorn Biham, no bohužial nečakane zahynul. Mala som možnosť byť so Shelfom 3-4 dni. Vidieť jeho život, jeho správanie a jeho prácu. Je to mladý, kľudný, vyrovnaný a veľmi šikovný pes. Má už za sebou nejaké pracovné výsledky a ešte veľa pred sebou. Hľadali sme vhodného psa pre Dianu a Viky aj Shelf boli akurát.

OČAKÁVAME ŠTENIATKA! ♥

Sono potvrdilo graviditu sučky a šteniatka by sa mali narodiť v strede júna. Tešíme sa na malé pupíky a dúfame, že všetko prebehne v poriadku


As for the cover dog, I originally wanted to cover up with his father, int.FTCH Blackthorn Biham, but unfortunately unexpectedly died. I had the opportunity to be with Shelf for 3-4 days. To see his life, his behavior and his work. He is a young, calm, balanced and very skilful dog. It has already had some work results and a lot ahead. We were looking for a suitable dog for Diana and Viky and Shelf were just fine

WE ARE EXPECTING PUPPIES! ♥

Sono confirmed pregnancy and puppies should be born in the middle of June. We look forward to small puppies and we hope everything goes well.

.

“”CH vrh“”