DIANA Aguzannis

chovná fenka Labradorského Retrievera (žltá)20170517_112644

narodená 07.03.2014

SPKP 5644/16

mikročip 941000016034505

otec SŠP Gödöllői-Huncut Vadász Filipó

matka AMELIE Aguzannis

chovateľ Anastázia Guzanová, Orechová Potôň – Lúky 502, 930 52 Blahová

majiteľ Anastázia Guzanová

 

Diana je vnučka mojej Olivie importovanej z Anglicka.

Z jej prvého vrhu (SŠP Fernshot Olivia a int.FTCH Ragweed´s Travel) som si ponechala Amelie. FTW Amelie Aguzannis som párila s mojim psom, ktorý je import z Maďarska s anglickými rodičmi a predkami, volá sa Godolloi Huncut-Vadasz Filipo. Tiež je šampiónom práce. Tu tak isto ako prvorodenú som si nechala sučkou a tou je Diana.

Diana je v prvom rade crazy dog. Je temperamentná, húževnatá, bláznivá do práce a taktiež srdečná. Ako keby pes viacerých tvárí. Keď treba ustrážiť tak ustráži, keď treba dať lásku, tak dá a keď treba pracovať, tak až do skapania. Proste sučka, ktorá kebyže je človek, tak sa vo svete nestratí. A v tradícii budem a chcem pokračovať. Aj po nej si chcem nechať šteniatko z jej prvého vrhu. Mojim snom bola čierna sučka a jedna sa aj narodila. Síce mám dilemu, lebo fox red je moja slabosť, ale čiernu mám zatiaľ Oliviu a Filipa a ešte jedného staršieho 13 ročného psíka Lorda a všetko ostatné je žlté. Tak ak aj pán Boh mi dopraje, tak budem mať ďalšiu čiernu sučku a moc moc sa z nej teším. S Dianou nemám zatial pochodené veľa skúšok alebo súťaže, lebo sa narodila, keď som bola po prvej operácii a v podstate pred druhou a plus keď mi zahynula Fame, takže času a energie na ňu som mala pomenej. Ale čo zatiaľ má je super a potom v tom budeme pokračovať. Je to mladá šikovná sučka, ktorá má na viac a aj si to zaslúži a hlavne chce robiť.


Diana is the granddaughter of my Olivia imported from England.

From her first litter (SŠP Fernshot Olivia and int.FTCH Ragweed’s Travel) I have kept Amelie. FTW Amelie Aguzannis I have parried with my dog, which is imported from Hungary with English parents and ancestors, he is called Godolloi Huncut-Vadasz Filipo. He is also a champion of work. Here, as a firstborn, I left a bitch and that’s Diana.

Diana is primarily a crazy dog. She is temperamental, tenacious, crazy to work, and also hearty. Like a dog of several faces. When to be guarded, so guard. When it is necessary to give love, so she gives and when to work, she work until despair. It´s just bitch, who would not be lost in the world if she were a man. I will and I want to continue in tradition. I want to leave a puppy after her first litter. My dream was a black bitch and one was born. I have a dilemma because fox red is my weakness, and I have Oliva and Filip, which are black and also one older 13 year old lab named Lord and everyone else are yellow. I’m very pleased with this black bitch. I do not have a lot of tests or contests with Diana, because she was born when I was after the first surgery and basically before the second and plus when Fame died, so I had no time and energy for her. But what so far is great and then we will continue. She is a young clever bitch who has more and even deserves and especially wants to work.